No Title
cv: 7829 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'scost-engineer technische werken / fabrieksfarmaceut
Oss
in overleg
passend werkOpleidingen:
Periode:
Opleiding:
Diploma:
2001-
projectmanagement voor projectleiders (cursus)
nee
1998-
techniek en maatschappij (wo)
nee
1994-1995
hogere cursus milieu-geluid (civiele techniek)
ja
1991-1992
milieukunde (applicatiecursus hts)
ja
1984-1989
chemische technologie (hbo)
ja
1981-1984
procestechniek (mts)
ja
1977-1981
mavo-4
ja

Nadere omschrijving van de opleiding(en):

Opleiding:
projectmanagement voor projectleiders (cursus)
Periode:
2001- ----
Diploma:
nee
Omschrijving:
Diverse cursussen:
Projectmatig werken
Management van processen
Pharmaceutical engineering
Pharmaceutical water A-Z
Technisch Engels
Effectief vergaderen, conflicthanteren, presenteren, planning en review
(certificaten)

Opleiding:
techniek en maatschappij (wo)
Periode:
1998- ----
Diploma:
nee
Omschrijving:
Avondstudie in afrondende fase, scriptie. Opleiding m.b.t. interactie tussen technologie en maatschappelijke factoren. Beta studie met sociaal wetenschappelijk raakvlak. Studeer af bij faculteit technologie, innovatie en beleid.

Opleiding:
hogere cursus milieu-geluid (civiele techniek)
Periode:
1994-1995
Diploma:
ja
Omschrijving:
Hogere cursus akoestiek Antwerpen. Vakken grondbeginselen, geluidwaarneming, industrielawaai, bouwakoestiek, horecalawaai, trillingen, Belgische en Nederlandse wetgeving.

Opleiding:
milieukunde (applicatiecursus hts)
Periode:
1991-1992
Diploma:
ja
Omschrijving:
P-HTO avond cursus. Vakken: chemie, bodem-,lucht-,waterverontreiniging,

Opleiding:
chemische technologie (hbo)
Periode:
1984-1989
Diploma:
ja
Omschrijving:
De studie kenmerkt zich door een solide chemisch technische basis met als kernvakken procestechnologie, polymeertechnologie, milieukunde.

Werkervaring:
Periode:
Functie: Bedrijf

2001- ----
cost-engineer technische werken (proces- en textielindustrie)
NV Organon
2001- ----
fabrieksfarmaceut
NV Organon
1990-2001
milieukundige
Diosynth BV
1989-1990
Chemisch technoloog
Suiker Unie Research

Nadere omschrijving van de werkervaring:

Beroep: cost-engineer technische werken (proces- en textielindustrie)
Periode:
2001- ----
Werkgever:
NV Organon
Omschrijving:
Als technisch specialist verantwoordelijk voor de technische support van de buitenlandse productie locaties. Kerntaken: trainen, investeringen voorbereiden, financiele haalbaarheidsstudies, verbouwingsprojecten uitwerken, apparatuur selecteren, URS, FAT, SAT, IQ, OQ, PQ opstellen, technologie transfers begeleiden. Boeiend vanwege vele contacten, teamwork, zelfstandigheid, reizen.

Beroep: fabrieksfarmaceut
Periode:
2001- ----
Werkgever:
NV Organon
Omschrijving:
Als technisch specialist verantwoordelijk voor de technische support van de buitenlandse productie locaties. Kerntaken: trainen, investeringen voorbereiden, financiele haalbaarheidsstudies, verbouwingsprojecten uitwerken, apparatuur selecteren, URS, FAT, SAT, IQ, OQ, PQ opstellen, technologie transfers begeleiden. Boeiend vanwege vele contacten, teamwork, zelfstandigheid, reizen.

Beroep: milieukundige
Periode:
1990-2001
Werkgever:
Diosynth BV
Omschrijving:
Na trainee (1990), fabricage chef (1991-1993), tot veiligheids- en milieukundige opgeleid. Taken: WM vergunning, kennisdrager akoestiek, klachtenonderzoek, milieu- en procesveiligheidstudies, investeringen beoordelen op milieu en veiligheidsaspecten, milieuperformance indicatoren opstellen, implementeren diverse milieuwetten/-richtlijnen, investeringvoorstellen, overleg overheden

Beroep: Chemisch technoloog
Periode:
1989-1990
Werkgever:
Suiker Unie Research
Omschrijving:
In de bieten campagne als troubleshooter gewerkt. Resultaten: reductie melasse stroom, verhogen output kalkoven, lokaliseren metallische procesverontreinigingen, ontwikkelen van in-proces meetapparatuur. Boeiend en dynamische omgeving.

Taalvaardigheden:
Talen: Schriftelijk
Mondeling

Nederlands
goed
uitstekend
Duits
redelijk
goed
Engels
goed
uitstekend
Frans
geen
redelijk

Rijbewijs: