No Title
cv: 7767 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sprojectleider/werkvoorbereider

in overleg
passend werkOPLEIDINGEN: / CURSUSSEN

1980 - 1984 : MAVO-D
1984 - 1987 : MTS-E (niet afgerond)
1989 - 1990 : Tekenaar-E (via Polec)
1990 - 1991 : Autocad 10.0
1991 - 1992 : Autocad S-5000
1990 - 1994 : avond MTS-E (afgerond)
1994 - 1996 : tek./constr. piping (via PBNA)
1994 - 1999 : avond HTS-energietechniek (t/m 4e jaars, geen diploma)
1997 : NSOI beveiligingstechniek (project-engineer)
1998 : Autocad 14
2000 : Stabicad
2000 : Nordined
2001 : Autocad 2002
2001 : Technicus sterkstroominstallaties (TSI)
2001 : VCA2 (veiligheidscertificaat management)


INTERNE OPLEIDINGEN

Robocad: bij Fokker Woensdrecht
Microcadam: bij Fokker Woensdrecht
Autocad 13.0: bij Verebus Engineering
Microstation: bij Verebus Engineering
CDOS 3: bij DMKL systeem
Autoview: bij Rotterdam-Rijn pijpleidingen
Stecad: bij Rotterdam-Rijn pijpleidingen
MsAccess: bij R&H Sluisjesdijk
Elcad: bij R&H Sluisjesdijk
Autocad-shields: bij R&H Sluisjesdijk (diverse koppelingen met Access)


WERKERVARING:
10/2000 - heden : Steegman Elektrotechniek BV, Afdeling: &O
functie: aankomend projectleider/werkvoorbereider
De werkvoorbereider is verantwoordelijk voor het voorbereiden van werken en het ondersteunen van de projectleiders en de calculator.
Taken:
- Draagt zorg voor een soepele en vlotte uitvoering van de opgedragen werkzaamheden binnen de daarvoor beschikbaar gestelde tijd;
- Ontwerpt installaties en draagt de informatie over aan tekenaars;
- Voert in voorkomende gevallen tekenwerkzaamheden uit;
- Ondersteunt de projectleiders ten behoeve van de werkvoorbereiding van zowel kleine als grote werken;
- Maakt op aangeven van de projectleider offertes, verwerkt de daaruit voortkomende opdrachten in werkopdrachten, controleert de afwerking ervan en maakt conceptfacturen;
- Verzamelt alle gegevens ten behoeve van de teken- en revisiewerkzaamheden;
- Draagt zorg voor tijdige en juiste uitvoering van tekenwerkzaamheden en controleert deze;
- Houdt een overzicht bij van verzonden tekeningen;
- Is aanspreekpunt voor de opdrachtgever bij afwezigheid van projectleider;
- Calculeert en werkt begrotingen uit;
- Onderzoekt en onderkent alternatieven bij het toepassen van vereiste materialen en producten van de onderneming;
- Informeren naar, het onderkennen, het volgen en onderzoeken van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied en deze tijdig signaleren;
- Zorgdragen voor het naleven en werken volgens de afspraken met betrekking tot Kwaliteit, ARBO en Milieu (KAM);
- Als goed huisvader beheren en onderhouden van het aan hem ter beschikking gestelde materieel;
- Leveren van een positieve bijdrage aan een goede onderlinge verstandhouding binnen het bedrijf;
- Uitvoeren van overige taken in de ruimste zin des woords, nodig voor een goede uitvoering van de werkzaamheden;
- Aandragen van en meedenken over verbetermogelijkheden;
- Zorgdragen voor een gezonde en veilige werkomgeving.
- Maakt opdrachtbonnen en draagt de storing op aan de monteurs;
- Neemt werken op en werkt de offerte hiervan uit;
- Stelt afwijkingen ten opzichte van de geldende veiligheidseisen vast en vermeldt dit in het verslag;
- Maakt het concept factuur voor uitgevoerde werkzaamheden (berekening loon en materiaal);


02/1999 - 09/2000 : Imtech Projects Zuid-West BV
functie: groepsleider tekenkamer

08/1990 - 01/1999 : Verebus Engineering B.V.
functie: tekenaar/calculator/engineer
1999 gedetacheerd bij Imtech Projects West, Afdeling: T&O
Functie: Detail engineer
Werkzaamheden: Detail ontwerpen maken voor elektrische installaties en het uitwerken van diverse disciplines zoals zwakstroom en sterkstroom. Daarnaast ook constructie tekeningen voor verdeelkasten en patchkasten. De werkzaamheden zijn primair gericht op utiliteit.
1999 gedetacheerd bij Rietschoten & Houwens Noord-west, Afdeling: Utiliteit
Functie: Detail engineer
Werkzaamheden: Het aanpassen of nieuw ontwerpen van elektrische installaties voor nieuwbouw/renovatie.
1998: gedetacheerd bij Rietschoten & Houwens Sluisjesdijk
Project: Beaver YVC
Werkzaamheden: Detail engineering uitgevoerd voor een bestaande schip
1998: gedetacheerd bij Rietschoten & Houwens Sluisjesdijk
Project: LCF (lucht-commandofregat)
Werkzaamheden: Het invoeren van leidingsschema's voor de nieuwe fregatten. Hierbij zijn de tekeningen gemaakt m.b.v. Elcad (soort Autocad
maar dan met behulp van databank) en gegevens van kabels en bijbehorende ingevoerd in Access database.
1998: gedetacheerd bij Rotterdam-Rijn pijpleidingen
Werkzaamheden: Het onderzoeken en bijhouden van 2 pijpleidingen in een speciale databank omgeving. Hierbij zijn tekeningen geconverteerd en onderzocht naar de geldigheid ervan. Nieuwe situaties betreffende bouw en grondwerkzaamheden worden onderzocht en desbetreffende acties ondernomen.
1998 gedetacheerd bij Rietschoten & Houwens Sluisjesdijk, Afdeling: Engineering
Functie: Detail engineer
Project: Catatumbo (hopper)
Werkzaamheden: Nieuwe aanpassingen aan een hopper. Hierbij is een aantal PLC's ontworpen en een gedeelte van de lessenaars.
1998 gedetacheerd bij Rietschoten & Houwens Noord-west, Afdeling: Utiliteit
Functie: Detail engineer
Werkzaamheden: Het aanpassen of nieuw ontwerpen van elektrische i nstallaties. Voor nieuwbouw/renovatie. Het calculeren, bestellen en
uitvoeren van de installaties alsmede het invoeren in Autocad 14
valt hieronder.
1997 gedetacheerd bij Holland Railconsult, Afdeling: traject Leeuwarden-Groningen
Functie: Projectengineer
Werkzaamheden: Het bepalen van modificaties voor een nieuwe beveiligingssysteem en de nodige aanpassingen verwerken in de
tekeningpakketten.


Vervolg Verebus Engineering
1997 gedetacheerd bij Fokker Woensdrecht, Afdeling: F28/F70 engineering
Functie: Detail engineer
Werkzaamheden: Het uitzoeken en bestellen van de modificaties van twee
toestellen voor de Argentijnse F28 toestellen. De wijzigingen zijn
ingevoerd in Microcadam en Autocad 14
1997 gedetacheerd bij DMKL, Afdeling: Rupsvoertuigen
Functie: Logistiek medewerker
Werkzaamheden: Detail engineering voor de YPR-765 en de M-577. Hierbij zijn de wijzigingen voor VN-missies van de Landmacht-materieel
bepaald en deze zijn in het CDOS en DEMCIS systemen ingevoerd
1996 gedetacheerd bij Siemens, Afdeling: Brandbeveiligingen
Functie: Detail engineer
Werkzaamheden: Detail engineering van brandbeveiligingen voor diverse utiliteiten. Gedeeltelijk bepalen van de calculatie en het invoeren in Acad 12 en Acad 13

02/1990 - 07/1990 : PTT Telecom Gebouwenbeheer
functie: tekenaar/calculator

10/1989 - 01/1990 : Tech.Tekenbureau Den Haag
functie: leerling tekenaar

05/1989 - 09/1989 : Smit & van der Linden
functie: monteur/werkvoorbereider

03/1989 - 04/1989 : Apotheek Haagsche Ziekenhuizen
functie: technisch medewerker

01/1989 - 02/1989 : Electro Metaal B.V.
baliemedewerker


Curriculum Vitae: