No Title
cv: 7278 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sQA/QC mngr / LeanSixSigma projectleider
Heerenveen
direct / overleg
Nieuwe opdracht Lean / Kwaliteit

Opleidingen:
* Lean Six Sigma Black Belt, IBIS/UvA, 2009
* Projectmanagement Prince2 Practitioner , 2008-2009.
* Kwaliteitskunde, Stichting Kwaliteitsdienst KDI, 1993- 1996. Onderwerp van de afstudeerscriptie: "Het invoeren van Prestatie Indicatoren".
* analistenopleiding, HBO-b, Analystenschool "Amsterdam", 1978- 1980.
* analistenopleiding, HBO-a, Stichting Analistenopleiding Friesland, 1974-1977.
* diverse applicatiecursussen op de gebieden leidinggeven/organiseren en be�nvloeden en computertoepassingen( oa MS Office).Zelfstandig Interim Professional, gespecialiseerd in Procesbeheersing en Efficiency verbetering.

Gedreven verbeteraar, succesvol in het optimaliseren van processen en resultaten.
Bekwaam projectleider die veel en diverse projecten efficient tot een goed einde heeft geleid.
Ervaren kwaliteitsmanager met bewezen kwaliteiten in het opzetten, implementeren en toetsen van KAM management- en QA/QC systemen.
Betrokken afdelingsmanager die ook grotere groepen medewerkers beter laat presteren.
Werkend vanuit de kwaliteiten: integer, degelijk, analytisch, conceptueel, oordeelkundig, coachend, zelfstartend, planmatig en hands-on.

Werkervaring/opdrachten :
2012-2013 Care Schadeservice, Vianen (landelijke organisatie voor autoschadeherstel)
De organisatie heeft een aantal nieuwe vestigingen toegevoegd aan haar keten. De nieuwe vestigingsmanagers moeten zich de gedachte en technieken van Operational Excellence eigen maken. Via een training en individuele begeleiding ondersteun ik hen daarbij in de rol van Verbetercoach. De vestigingsmangers verbeterden zich in het toepassen van verbetertechnieken en het effectiever maken van het werkoverleg en optimalisatie acties.

2012-2013 Neopost, Drachten (ontwikkelaar en producent van postkamer apparatuur)
Op de QHSE afdeling was tijdelijke onderbezetting vanwege een langdurige zieke. Ter overbrugging een aantal activiteiten als actualisatie van de RI&E, naleving wet-en regelgeving, documentbeheer, opvolging van audits en risico analyses uitgevoerd.

2011-2012 Eurofins, Heerenveen (dienstverlener op gebied van oa voedselveiligheid)
Binnen de organisatie bestond een vacature voor de functie van Afdelings Manager van het microbiologisch laboratorium, die moeilijk in te vullen was. Op interim basis deze functie vervuld. Daarin leiding gegeven aan de 55 medewerkers en aan de basis- laboratorium processen. Op de afdeling is relatieve rust terug gekomen en aantal KPI's, zoals die voor leverbetrouwbaarheid en efficiency zijn op peil gebracht.

2011 Neopost, Drachten (ontwikkelaar en producent van postkamer apparatuur)
Na een aantal reorganisaties en andere veranderingen was het gedocumenteerde QHSE managementsysteem aan een grote onderhoudsbeurt toe. Als co�rdinator gezorgd dat de documenten gereviseerd werden. De revisie is binnen het tijdschema uitgevoerd en heeft bijgedragen aan het positieve resultaat van de audits voor drie certificeringsschema's.


2010-2011 Care Schadeservice, Vianen (landelijke organisatie voor autoschadeherstel)
De organisatie heeft een Operational Excellence programma opgezet. Een aantal vestigingsmanagers beheerst verbeter technieken onvoldoende. In de rol van Verbetercoach vestigingsmanagers getraind en begeleid bij het toepassen van de diverse kwaliteitskundige verbeter technieken en het effectiever maken van het werkoverleg. De meeste vestigingsmanagers waardeerden de ondersteuning positief en zijn succesvoller geworden in verbeteren. Het aanvankelijke aantal vestigingsmanagers in het programma is uitgebreid tot 15.

In de organisatie is op de P&O afdeling een vacature ontstaan. De vraag is of deze ingevuld moet worden. Als Lean consultant een project opgezet en uitgevoerd om mogelijkheden voor efficiency verbetering in kaart te brengen. De proces studie wees uit dat met name door standaardisatie van werkzaamheden, andere werkindeling en verminderen van complexiteit een beduidende efficiency verbetering te realiseren was. De vacature hoefde niet vervuld te worden.

2010 Het Onderwijs Instituut, Culemborg (opleidingsinstituut voor functies in kinderopvang)
Om in aanmerking te komen voor de overheidsvergoeding voor gastouders moeten deze gediplomeerd zijn als Verzorgende. Als Assessor enkele tientallen gastouders getoetst tegen de eisen aan competenties voor het diploma. De kwaliteit was zodanig goed, dat inschrijving in de assessor pool verlengd is.

2008-2009 Eurofins, Heerenveen (dienstverlener op gebied van oa voedselveiligheid)
De organisatie heeft een advies en laboratoriumservice organisatie aangekocht en wil de laboratorium activiteiten integreren in haar organisatie. In de rol van integraal Projectleider de nieuwe activiteiten voorbereid en opgestart. De activiteit is op tijd volgens de scherpste planning en zonder noemenswaardige problemen opgestart.

Na enkele jaren van groei en verandering vroeg de organisatie zich af of de werkzaamheden op ��n van haar laboratoria effici�nter kon. Met de Lean Six Sigma technieken, als Value Stream Mapping en capaciteitsberekeningen de processen doorgelicht. Verbeteringen van de efficiency gevonden en doorgevoerd in onder andere de werkorganisatie, standaardisering van werkwijzen en capaciteitsplanning. Hiermee is een aanzienlijke efficiency winst geboekt.

2008-2009 Neopost, Drachten (ontwikkelaar en producent van postkamer apparatuur)
Vanwege een vacature heeft de organisatie een capaciteitsprobleem in de HSE-afdeling. Op die afdeling als HSE-officer onder andere het Activiteitenbesluit ge�mplementeerd, de (machine-)RI&E uitgevoerd en de overgang naar OHSAS 18001(2007) voorbereid. De aanvankelijke opdracht is vanwege tevredenheid over de resultaten diverse keren uitgebreid en verlengd.

2007-2008 Sensata, Almelo (toeleverancier van sensoren voor oa de automobiel industrie)
De kwaliteitsafdeling van deze organisatie in de automotive industrie heeft door enkele onverwachte onderwerpen behoefte aan tijdelijke ondersteuning. Voor deze organisatie geacteerd als Customer Quality Engineer. Daarin verantwoordelijk voor het relatiebeheer met de Duitse klant voor kwaliteitsaspecten en opgetreden als intermediair tussen de Maleisische productielocatie, de Amerikaanse R&D afdeling en de klant bij onderwerpen als klachtenafhandeling (via de 8D methode) en product- en proceskwalificatie met behulp van oa het PPAP-proces en FMEA's. Gedurende de opdracht zijn diverse productieproblemen opgelost en verscheidene succesvolle productintroducties gerealiseerd.

2005-2006 Saint Gobain, Eibergen (producent van slijpmiddelen)
Bij deze organisatie was een vacature voor Quality Manager. In deze (MT-)functie onder andere verantwoordelijkheid genomen voor het verbeteren van productkeuring en -vrijgave en het onderhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast certificering van het milieuzorgsysteem tegen ISO 14001 georganiseerd, het 5S programma ge�mplementeerd en uitvalreductie gerealiseerd met behulp van de Six Sigma methode.

2003-2004 Runikam, Heerenveen (organisatie advies en interim management)
Onder eigen vlag gewerkt aan de ontwikkeling en marketing van LinQ, een universeel toepasbaar besturingsmodel voor organisaties op basis van het ISO 9001procesmodel, Balanced Scorecards en QFD. Het heeft niet het verwachte commerci�le succes gebracht, wel is het concept regelmatig gebruikt.

Werkervaring/overige functies :
1998- 2002: Quality Manager bij Sanmina-SCI, Heerenveen (assemblage en configuratie van Personal Computers).
Doel van de functie:
Opzetten, implementeren en verbeteren kwaliteits- en milieuzorg systeem,
Organiseren van productinspecties, vrijgave grondstoffen en eindproducten,
Opzetten en leiden kwaliteitsafdeling (25 medewerkers),
Stimuleren van het proces van continu verbeteren,
(mede-)Beleidsbepaling als MT-lid.
Specifieke onderwerpen:
Certificering kwaliteitssysteem (ISO 9002) en milieuzorgsysteem (ISO 14001),
Opzetten en onderhouden Kwaliteits-&Milieuzorg Handboek
Introductie SPC: ontwwerp en invoering van statistische beheersing van assemblage proces door meet- en regelinstructies,
Opzetten van systeem voor goal deployment: doorvertaling van bedrijfsdoelstellingen tot op individuele functie niveau (het latere LinQ),
Systematiek voor personeelsbeoordeling: aanleggen van objectieve criteria,
Relatie ABC-QM: gebruik van cost-drivers in quality management,
Ori�ntatie op Customer Support programma: service-, repair- en garantie- model,
Opstellen RFQ's,
Marketing project: competenties, logistiek, kansen.


1976- 1998: Akzo Nobel Chemicals, Amsterdam (producten: oa katalysatoren voor olieraffinage en petrochemie, fenolderivaten, acrylaatmonomeren) in de functies:
-1991-1998 : hoofd kwaliteitscontrole laboratorium
Doel van de functie: leidinggeven aan 25 medewerkers en aan kwaliteitscontrole van chemische producten.
Specifieke onderwerpen:
Integratie van 2 laboratoria met oa cultuurverschillen,
Reorganisatie laboratorium: modernisering werkwijzen, aanpassen van personeelsbestand qua samenstelling en niveau,
Certificering op basis van ISO 9002: inrichting kwaliteitshandboek,
Aansturing TQM-proces: diverse projectgroepen tbv efficiencyverbetering,
Introductie werkwijzen (technisch en organisatorisch) voor on-line procescontrole,
Invoering LIMS: selectie en implementatie van een gecomputeriseerd
Informatie en Management systeem,
Uitbesteden werkzaamheden: selectie en contractonderhandelingen met contract- laboratoria

-1984-1991 : groepshoofd QC-laboratorium
-1981-1984 : medewerker product- en procesresearch
-1976-1981 : analist QC-laboratorium