No Title
cv: 1929 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sPersoneelmanager, P en O -er, Salarisadministrateur
Rotterdam
In overleg
opdracht in: Personeel en Organisatie

Basisopleiding
MAVO
Type-diploma
Financieel management budgetfinanciering
PDB-boekhouden
PDB-Handelskennis
Ass.Belastingconsulent
PDL
Midden-Management
HBO-Personeelsmanagement


Veel ervaring met MS-office, Lotus Notes, Outlook, Pers- en Paymaster,
DE-plus, Perman, DBS.


periode:22-01-2002 t/m 21-01-2003
functie:Hoofd PZ Nederland
bedrijf:Aannemingsbedrijf
omschrijving:Leiding aan 2 medewerkers, diverse HRM-activiteiten, aanspreekpunt
voor
directie, OR en medewerkers, verantwoordelijk invulling personeelsplanning,
werving - selectie, casemanager, verzuimbeleid en begeleiding medewerkers, op
medewerkersniveau uitvoering geven aan het Arbobeleid, personeels- en
salarisadministratie en pensioenadministratie. Verzorgen jaarlijkse
functioneringsgesprekken, samenstelling van opleidingsplan en uitvoering
hiervan, Jaarlijks bijwerken van de personeelsgids, het ontwikkelen en
bijhouden van arbeidsvoorwaarden. Bij HR-aangelegeneheden het bedrijf
vertegenwoordigen, begeleiden van ontslagprocedures, handleiding
personeelszaken geschreven, nieuwe pensioenregeling ingevoerd.Het
optimaliseren van de automatiseringsmogelijkheden.

periode:01-11-2000 t/m 20-01-2002
functie:Hoofd Personeelsadministratie
bedrijf:Thuiszorg
omschrijving:Leiding gegeven aan 9 medewerkers: plan van aanpak geschreven
t.b.v.
verzelfstandiging van de pensioenadministratie, idem dito t.b.v.
opleidingssecretariaat om te komen tot een doelmatige en efficientere
werkwijze en een klantgerichte organisatie, ontwikkelen en implementeren van
afdelingsbeleid met als doel professionalisering van de administraties,
vervolgens plan van aanpak geschreven en geimplementeerd t.b.v. de
samenvoeging van de personeels - en salarisadministratie tot 1 administratie
en het team begeleidt in het werken in klant gerichte teams. Het stroomlijnen
en vastleggen van procedures en van administratieve werkprocessen en deze
klantgericht ingericht. Het optimaliseren van de automatiseringsmogelijkheden.

periode:01-11-1996 t/m 31-10-2000
functie:Hoofd PZ
bedrijf:Groothandel in bouwmaterialen
omschrijving:In 1996 begonnen als salarisadministrateur en een salarisadministratie
opgezet. Vanaf mei 1998 werkzaam als Hoofd PZ en leiding gegeven aan 3
medewerkers. Verantwoordelijk voor in- door- en uitstroom, het ontwikkelen,
adviseren en implementeren van personeelsbeleid, waaronder arbo- en
verzuimbeleid, opzetten en uitvoeren RI&E, functionering- en
beoordelingsgesprekken opzetten en implementeren, opzetten van een
studiekostenregeling, verlofregeling, verzuimprotocol, sociaal jaarverslag,
pensioenadministratie, invoeren nieuwe pensioenregeling.

periode:01-08-1991 t/m 31-10-1996
functie:administrateur
bedrijf:Maatschappelijke opvang
omschrijving:Verzorgen van de gehele fin.adm. incl. salaris- en
pensioenadministratie,
maken van de jaarlijkse begroting en jaarrekening, beheer
verzekeringsportefeuille, periodieke financiele gegevens t.b.v. directie en
bestuur, verzuimadministratie.

periode:00-00-0000 t/m 00-00-0000
functie:diverse financiele administratieve functies
omschrijving:Vanaf 1987 tot en met 1991 gegroeid in diverse fin.adm. functies:
werkzaamheden waren verzorging van zowel de financiele- als de
salarisadministraties vanaf begroting tot aan het jaarwerk en de jaarrekening.