No Title
cv: 1442 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sCorrector, Tekstschrijver, Vertaler, Copywriter
Zoetermeer
In overleg
opdracht in: Communicatie en media

Basisopleiding
01-08-1961 t/m 15-07-1964 HBS-3
01-08-1966 t/m 15-07-1968 5-jarige Middelbare Handelsschool
01-08-1966 t/m 20-11-1968 Grafische Vakschool
01-06-1969 t/m 08-06-1972 Patroonsexamen Typografie


15-11-1993 t/m 09-02-1994 Politicologie - OU
01-02-1994 t/m 21-04-1994 Algemene Economie - OU
01-02-1994 t/m 27-04-1994 Monetaire Economie - OU
28-04-1994 t/m 04-06-1994 Economie Collectieve Sector

Werktalen: Nederlands, Duits, Engels.

Tarief: Afhankelijk van soort opdracht en moeilijkheidsgraad.
Gem. Hfl. 0,20 per woord. Vraag vrijblijvend een prijsopgave.

In mijn hoedanigheid van hoofd- boek- en drukwerken heb ik alle mogelijke
fabrikanten van grafische producten in binnen- en buitenland bezocht.
Dit in combinatie met mijn zeer uitgebreide opleiding op grafisch gebied en
mijn grenzenloze nieuwsgierigheid, maakte mij expert op het vlak van papier,
grafische apparatuur, drukwerkvervaardiging.

Onder het kopje opleiding staat niet vermeld, dat ik talloze cursussen heb
gevolgd in een grote verscheidenheid aan disciplines.
Politicologie, formulierenontwerp- en beheer, logistiek en voorraadbeheer,
mainframe-trainingen, taalcursussen, computer-opleidingen en nog veel meer.


periode:01-06-1999 t/m heden
functie:freelance tekstschrijver, correspondent, vertaler Duits/Engels, etc.
bedrijf:Grafische Machinehandel, Verzekeringsbedrijf
omschrijving:Op het moment, dat de gezinsomstandigheden het toelieten, heb ik mij
gevestigd
als freelancer. Wegens een onmiskenbaar talent hiervoor heb ik gekozen voor
het vakgebied vertaling (machinehandleidingen, reclameteksten, contracten en
wat dies meer zij), tekstschrijven (mailings, reclame-uitingen,
correspondentie), correctie, kopijvoorbereiding, manuscriptbewerking.

Mijn brede opleiding, zeer ruime werkervaring op velerlei vakgebied en een
zeer goede algemene ontwikkeling geeft mij de mogelijkheid mijn diensten ook
op andere dan boven genoemde specialisaties aan te bieden. Zoals b.v.
film-ondertiteling, administratie, organisatie, research, redactiewerk.


periode:01-02-1996 t/m heden
functie:Huisman
omschrijving:Wegens gezinsomstandigheden.

periode:01-09-1983 t/m 01-01-1996
functie:Hoofd Boek- en Drukwerken Overheidsbedrijf
bedrijf:Ministerie
omschrijving:Verantwoordelijk voor het goederenpakket:
Drukwerken, boekwerken, voorschriften, tijdschriften, kopieer-apparatuur,
grafische apparatuur, papier en papierwaren, repro-afdelingen.
"omzet" ca. 10 miljoen Hfl.
(direct 12 medewerkers, indirect ca. 75 medewerkers)

Functie-onderdelen: Voorraadbeheer en logistiek, productie, inkoop,
distributie, administratie en financieel beheer.

periode:01-08-1975 t/m 31-08-1983
functie:Chef Correctie-afdeling Staatsdrukkerij
omschrijving:Met assistentie van een staf van 25 medewerkers verantwoordelijk
voor de
technische, esthetische en taalkundige kwaliteit van al het
overheidsdrukwerk.
Van manuscriptbewerking, redactiewerk, tekstcorrectie, opmaak etc tot
eindcontrole.

periode:01-09-1965 t/m 01-07-1975
functie:Alle voorkomende functies
bedrijf:Grafische bedrijven
omschrijving:Gedurende deze periode heb ik alle mogelijke functies in een drukkerij
bekleed. Van letterzetter tot directeur/eigenaar van een handelsdrukkerij.
In een Nederlands/Duits/Engels taalgebied.