No Title
cv: 1045 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sConsultant, Netwerkbeheerder, Netwerkspecialist, Windows-NT, Systeembeheerder
Eenvoudig Beter,
In overleg
opdracht in: Informatietechnologie

Basisopleiding
01-09-1985 t/m 01-07-1987 HAVO


01-09-1987 t/m 01-07-1989 HIO
01-09-1989 t/m 01-07-1992 MTS Technische Informatica

Herkent u dit…?
- De computers functioneren regelmatig niet goed!,
- Het kost mijn medewerkers veel inspanning om de wekelijkse rapportages aan
te leveren!,
- De elektronische gegevensuitwisseling intern en extern verloopt niet
vlekkeloos!

Kantoorautomatisering is meer dan even een computer en enkele programma’s
kopen. Vergelijk automatiseren eens met autorijden. Voordat je een auto (de
computer) mag besturen, moet je een rijbewijs hebben. Dit rijbewijs verkrijg
je door een theorie- en een praktijkexamen positief af te ronden (gerichte
opleiding). Om te voorkomen dat we een complete chaos krijgen op de wegen,
zijn er duidelijke afspraken gemaakt wat wel en niet mag in het verkeer
(organisatie). Tevens moeten er goede wegen aangelegd zijn (juiste
computerapparatuur en computerprogramma’s).

Uiteindelijk moeten in het verkeer de verkeersregels, bestuurder, auto en
infrastructuur goed op elkaar afgestemd zijn, teneinde zonder problemen met uw
auto op de beoogde plek te arriveren. Bij kantoorautomatisering is dit niet
anders. Eenvoudig Beter ziet kantoorautomatisering als het op elkaar afstemmen
van uw interne organisatie, uw medewerkers en de techniek bij het gebruik van
computers om de gestelde bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen.

Eenvoudig Beter is opgericht vanuit de overtuiging dat bij veel organisaties
de bestaande kantoorautomatisering al bij de basis, uw interne organisatie, uw
medewerkers en de techniek, eenvoudig beter kan functioneren en daardoor beter
wordt benut. In deze situatie biedt Eenvoudig Beter u de helpende hand om uw
kantoorautomatisering beter in te zetten.

Wat doet Eenvoudig Beter?
Eenvoudig Beter richt zich op het voorkomen en het oplossen van praktische
problemen bij de kantoorautomatisering. De activiteiten van Eenvoudig Beter
zijn gebaseerd op:
- gebruikersondersteuning,
- netwerk- en systeembeheer en
- advisering,

Hierbij worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Adviseren (van de directie) over aanschaf, inzet en gebruik van
computerapparatuur (hardware) en programma’s (software)
- Beheren, controleren en preventief onderhoud van uw computers of
computernetwerk
- Installeren van computernetwerken, hardware en software
- Functioneel en technisch ondersteunen van de interne medewerker die
operationeel verantwoordelijk is voor de kantoorautomatisering
- Begeleiden van de individuele computergebruiker
- Opstellen van gebruikers- en installatiehandleidingen en overige
documentatie
- Internetverbindingen opzetten voor e-mail of World Wide Web
- Inkopen en registreren van hardware en software
- Coördineren van opleidingen voor computergebruikers
- Helpdesk
- En allerlei andere

Wellicht zijn er binnen uw organisatie voorbeelden van werkzaamheden, die niet
in dit overzicht zijn opgenomen, maar die wel moeten plaatsvinden. Ook dan is
het mogelijk om Eenvoudig Beter in te schakelen.

De werkwijze
Eenvoudig Beter richt zich op bedrijven en instellingen in het MKB die circa 5
tot 25 computers in gebruik hebben. De werkzaamheden worden op ad hoc basis
of
op projectbasis uitgevoerd. Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden,
hanteert Eenvoudig Beter een concept dat kan bestaan uit het inventariseren
van:
- de werkzaamheden die geautomatiseerd en niet geautomatiseerd zijn en
uiteraard de vraag waarom ze juist wel of juist niet geautomatiseerd worden
uitgevoerd.
- het praktische computergebruik van de individuele computergebruiker en
- de gebruikte hardware en software.

Na de inventarisatie wordt in een rapport aangegeven waar eventuele praktische
verbeteringen binnen uw kantoorautomatisering kunnen plaatsvinden. In
onderling overleg wordt bepaald welke werkzaamheden daadwerkelijk worden
uitgevoerd. Uiteraard staan uw interne organisatie, uw medewerkers en de
techniek hierbij steeds centraal.

Een kleine greep uit verrichte werkzaamheden
Diverse implementaties van standaard kantoorautomatiseringsomgevingen op basis
van Microsoftprodukten zoals Windows 2000 en NT 4.0 Server en Windows 2000
Professional Windows NT 4.0 Client, Windows 95 en Windows 98, Office 2000 en
Office 97 (Word, Excel, Outlook, Powerpoint en Access), Exchange Server 2000
en 5.5, Proxy Server en Remote Access Server.
- Opbouwen van een automatiseringsafdeling. De op te bouwen
automatiseringsafdeling werd verantwoordelijk voor de standaardisering en
operationeel en tactisch beheer van het com-puternetwerk.
- Verzorgen van verhuizingen
- Op bedrijfsniveau inventariseren en beoordelen van automatiseringswensen en
hieraan uitvoering geven.
- 2e-lijns en 3e-lijns ondersteuning.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die Eenvoudig Beter u kan bieden
voor de kantoorautomatisering van uw bedrijf, dan kunt u mij bereiken op
telefoonnummer 073 644 60 76.

Met vriendelijke groet,


Wilbert Wenmakers
Eenvoudig Beter


periode:01-08-1992 t/m 01-01-2001
functie:automatiseringsmdw, systeem-netwerkbeheerder, consultant, hoofd
automatisering
bedrijf:Advocatuur, Reclame, Handel en transport, Groenrecycling, Aannemerij
omschrijving:- Diverse implementaties van standaard
kantoorautomatiseringsomgevingen op
basis van Microsoftprodukten zoals Windows 2000 en NT 4.0 Server en Windows
2000 Professional Windows NT 4.0 Client, Windows 95 en Windows 98, Office
2000
en Office 97 (Word, Excel, Outlook, Powerpoint en Access), Exchange Server
2000 en 5.5, Proxy Server en Remote Access Server.
- Opbouwen van een automatiseringsafdeling. De op te bouwen
automatiseringsafdeling werd verantwoordelijk voor de standaardisering en
operationeel en tactisch beheer van het com-puternetwerk.
- Verzorgen van verhuizingen
- Op bedrijfsniveau inventariseren en beoordelen van automatiseringswensen en
hieraan uitvoering geven.
- 2e-lijns en 3e-lijns ondersteuning.